Вино в пустинята


Съдържание

Свитък 1 – „Вино в пустинята” (изобр.)
Свитък 2 – титул
Свитък 3 – за Него 1
Свитък 4 – за Него 2
Свитък 5 – мандала „Сонети по пътя” (изобр.)
Свитък 23 – мандала „Червената пустиня” (изобр.)
Свитък 25 – „Вали и вали неспокойният дъжд …
Свитък 37 – мандала „Въже от звуци” (изобр.)
Свитък 39 – „Мое детство …
Свитък 56 – мандала „Гусли и сонети за китара” (изобр.)
Свитък 59 – „Камертон” 1
Свитък 61 – мандала „Гусли с дъх на вино” (изобр.)
Свитък 63 – „Че може всеки ден…
Свитък 75 – мандала „Горчиви наздравици (сонети)” (изобр.)
Свитък 77 – „Да вдигнем чаши най-напред …

Публикувано в категория: "Песните на скитника", Разказите на Скитника5 коментара

Гусла Втора „Синовете на Небесния Дракон“


1. …казват волжските летописи (1, Стр. 324,) синдите живеели в пещерите на Южно-Уралските планини. Огромният ледник, който обхващал Европейския континент и Северна Америка, според съвременното гледище на науката, достигал до „Северните ували” и „Средноруските възвишения” (виж картата на фиг. 4). Теорията за този ледник е възникнала в началото на ХІХ-ти век и трябвало да обясни наличието на морени-скитници. Морените са сортиран, или слабо сортиран късов материал от валуни (камъни) с различни размери, включени в пясъчно-глинеста основна маса. Камъни с произход от Скандинавия, съгласно техния физико-химичен състав, са разпръснати из цяла Германия, включително и по планините. Из Полша и в Карпатите са намират голями камъни, с произход от Финландия. Из Северна Америка морените са разположени предимно по северните и северозападните склонове на планините. Някои от тези камъни-скитници са с огромен размер – над 10 000 тона, а във Великобритания и Швеция има и още по-огромни – достигащи до 5 км. Някои от камъните-скитници са надраскани, а голяма част от тях и шлифовани. Посоката на драскотините е общо от северазапад на югоизток. По същият начин, планините са „издрани” по тяхните северозападни склонове. Именно пренасянето на тези морени науката се мъчи да обясни с ледените реки – гледчери и огромния ледник, заел, както те считат, Северна Америка, Гренландия и от Скандинавия до Средна Европа и Британските острови, през „Ледената епоха”. Геологическите подробности обаче, принуждават привържениците на тази теория да приемат, че „Ледените епохи” са няколко и накъсани от междинни затопляния. Разпространението на ледниковите морени, очертава горе-долу линията на най-голямото развитие на ледника през последната „Ледена епоха” наречена „Вюрм”, по време на която се появил и съвременния човек.

Публикувано в категория: 2. Свитък Първи - "Началото на нашето начало", 2.2. Гусла Втора "Синдите, или синовете на Небесния Дракон", Книга на БългАрите, Книга Първа "В мъглите на времето"Коментар (1)

Гусла Първа „Земята – черната…“


1. …Е В ПЛЕМЕНАТА Имен и Синд…” (1, стр. 7)… И в Скитника, чийто дух се е вселил дълбоко в сърцата на древните и богородни БългАри. Така казват Вековете! Така записал е и Шамси Теберзи (Абдаллах ибн Михаил Бащу,) в началото на Х-ти век! Ти, БългАрино, днес си забравил имената на тези племена. Не си ги и чувал – но запомни ги! Официалната ни история не ги споменава, на което не се чуди! И много други имена тепърва ще научиш и ще запомниш. Сега да сложим, БългАрино, началото с тези думи на нашите предци, които ни казват, че от племената имен и синд е заченато българското семе… И ела, заедно да разровим земята – черната на мъртвите и благословенната на живите. Да прелистим знайното, а след туй да навлезем в най-тъмните дебри на миналото. Да приседнем после край жеравата на истината и душите си да сгреем с вярата на предците ни, преди да поемем към бъдещето… Виж, БолгАрино! Виж и чети!..

Публикувано в категория: 2. Свитък Първи - "Началото на нашето начало", 2.1. Гусла Първа - "Земята - черната...", Книга Първа "В мъглите на времето"5 коментара

Свитък Първи „Началото на нашето начало“


          Свитък Първи – „Началото на нашето начало“ ни води в годините преди 34 000 години, когато е положено началото на съвременната цивилизация. В първата Гусла от Свитъка, БългАрино, ще се спуснем полека назад във времето разравяйки земните слоеве на историята. В него ще научиш, че не всичко което е известно е правилно тълкувано и интерпретирано от изследвачите; ще научиш имената на двата народа, от които е заченато нашето семе и ще си зададеш много въпроси… В Гусла Втора, ще те заведа, БългАрино, във времена, в които се е раждала

Публикувано в категория: 2. Свитък Първи - "Началото на нашето начало"Коментар (1)

„Книга на Бълг Арите“


          „Книга БългАрите“ бе начената през 1968 г., под първоначалното наименование „Опит върху Безкрайността“. От начало тя засягаше въпроси, които ти, БългАрино, ще можеш да прочетеш едва в Книга Седма. За съжаление, оригиналния вид на първата написана книга, не ще стане твое достояние, понеже, през 1972 год., в момент на душевен смут, тя бе изгорена и когато през 1980 год. се опитах да я въстановя – не се получи същото. Постепенно темата бе разширена и по настоящем доработвам седмата книга, която е наречена Книга Първа – „В

Публикувано в категория: Книга на БългАрите4 коментара

Книга Първа „В мъглите на Времето“


Книга за миналото на БългАрите. Включва седем свитъка, в които е описана историята на БългАрският народ от времето преди 35 000 години до наши дни. Една история разчупваща всички канони, но градяща се на много документи – известни и неизвестни, публикувани и непубликувани, документи, които до днес са използвани, само в онези си части, коино са изгодни, или не скандализират, в определени отношения, правилно консервативната наука. Но прекаленият консерватизъм, не е ли понягога липса на проникновенност в мисленето?..

Публикувано в категория: Книга на БългАрите2 коментара

Предисловие


Българският език е най-святото наше предание…
Той носи следи от цялата ни хилядолетна и велика история, и с него най-пряко до мъдростта на древните се стига. Под патината на времето, наслоена върху му, стои нашата галактична карма1) и тайнството на едно звездно познание, в което е нашата сила и нашето бъдеще… До него ще Ви заведа… и до световете, които Скитника разкри пред мен! Това познание само за търпеливите е достъпно и за народа на БългАрите… Защото ние сме единстения народ, който от хора сме се нароили. И няма друг език, и друг народ няма, и само ние – БългАрите хора се зовем. А той – ХОР е богородния, посветения син на Бога – на вечно възкръстващия и въздигащ се към небето Аз-ирис (на Всевисшния окото)… И пак ние, БългАрите единствени казваме за себе си: “Аз!”, както за боговете на старите гер-мани е записано: “…те така се възгардяли от победата си, че се нарекли Ази…” (1, стр. 511). Щото предците ни народа на Всевисшният били. А те го наричали “Ас” (Аш, Аз) – опора на света и световния ред. “Аз” – Блестящият, чиято поява дарява светлина, топлина и благост. АЗ, който е Аз-ът на БолгАрите.

Публикувано в категория: Книга на БългАрите, Книга Първа "В мъглите на времето"12 коментара

Bulg-Arite

Цена: 2,40 BGN, Цена: 6,00 BGN
Поддръжка: ergy.chak_chak@abv.bg | +359895648079
Powered by fortumo.bg


Kъм Вас, които за Бълг Ари се считате!
Ако сте съпричастни към идеите на сайта, подпомогнете работата по "Книга на Бълг Арите"!
Нуждаем се от помощта Ви!
Първа Инвестиционна Банка: BG58FINV91501014833161
Ил. Цветков!


Регистрирай се!

Стани един от общността на Бълг Арите!

Потребител


Парола
Регистрация
Забравена парола?